Total Pageviews

Saturday, March 28, 2009

Sa-Puloh Ringgit Brunei - Very Fine


Wang Brunei citakan pertama. Sa-Puloh Ringgit. Sebagai sebuah negeri yang menjadi ahli Lembaga Persuruhjaya Mata Wang Tanah Melayu dan British Borneo , sebelum ianya dibubarkan pada Jun 1967, negeri Brunei terlibat secara langsung dalam masaalah pemecahan matawang ini. (Selain dari Malaysia dan Singapura). Kerajaan Brunei telah menubuhkan sebuah Lembaga Matawang selaku pihak yang berkuasa mengeluarkan matawangnya sendiri. Matawang ini pada masa tersebut adalah bersandarkan matawang Sterling dan dicetak diLandon.

No comments: